Betlejemskie Światło zapłonęło dla mieszkańców naszej Spółdzielni

Po raz piąty do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” dotarli śląscy harcerze roznoszący po najważniejszych instytucjach w regionie Betlejemskie Światło Pokoju.

Nasza Spółdzielnia jest jedyną spośród katowickich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, która pośredniczy w przekazywaniu tego symbolu pokoju, braterstwa, i solidarności między ludźmi.

Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP- hm.  Marcin Różycki oraz phm. Jagoda Misztela – Rakowska – zastępczyni komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą wręczyli lampion z przywiezionym z Betlejem Światłem prezesowi Spółdzielni „Górnik” Mariuszowi Nawrockiemu ze świątecznymi życzeniami oraz nadzieją na bezpieczny czas dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

Lampion z, niegasnącym nigdy, światłem umieszczono w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Mikołowskiej 125A ( wejście od strony kasy), tak aby, ogień pochodzący wprost z Betlejem mógł,  przez każdego chętnego,  zostać odpalony i zaistnieć w naszych domach.

Hasłem tegorocznej akcji jest „Czyńmy Pokój”. Związek Harcerstwa Polskiego zachęca tym samym do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój. To-jak mówił hm. Marcin Różycki- nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której jednostka odnajduje równowagę ze sobą i innymi ludźmi oraz małe nawet rzeczy jakie możemy zrobić we własnym środowisku, by szerzyć pokój i wzajemny szacunek.

Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został ponad 30 lat temu w Austrii i początkowo był częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych a także miejsc gromadzenia się ludzi.

W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości i solidarności ludzi. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Nigdy nie zdarzyło się by „Światło” nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Także w tym roku ostatnim samolotem przed zamknięciem strefy powietrznej nad  Strefa Gazy w specjalnej kapsule ogień z Betlejem dotarł do Europy.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Dzięki temu, w Wigilię Bożego Narodzenia, Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.