Formularz zgłoszenia reklamacji dot. kosztów ciepła

W związku z pytaniami dotyczącymi technicznych możliwości reklamacji indywidualnego rozliczenia centralnego ogrzewania oraz indywidualnego rozliczenia podgrzewania ccw  za sezon 2022/2023, publikujemy poniżej formularz reklamacji, który, wypełniony , należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni.