Świątecznie także na Osiedlu „Słoneczna”

W przedświąteczny czwartek 21.12.2023, Rada Osiedla „Słoneczna” zorganizowała dla mieszkańców spotkanie Wigilijne, które odbyło się w Restauracji „Olimp” w Katowicach. Życzenia świąteczne dla wszystkich zebranych przekazał Dariusz Grajewski w imieniu Rady Osiedla, Józef Sołtysik Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mariusz Nawrocki Prezes Spółdzielni, Marek Sobczyk Kierownik Administracji oraz Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski.