Wizja lokalna budynków przy ul: Brynowskiej 43 i Gallusa5.

W ostatnich dniach grudnia 2023 roku, na skutek interwencji mieszkańców, odbyła się wizja lokalna członków Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli zarządu i administracji na terenach dwóch budynków  należących do Osiedla Centrum, przy ul. przy ulicy Brynowskiej 43 oraz Gallusa5.

Celem była ocena wniosków, które wpłynęły do Rady Nadzorczej dot. koniecznych prac remontowych oraz zagospodarowania przyległych do nieruchomości terenów. Na miejscu potwierdzono słuszność złożonych wniosków. Stwierdzono, iż powinny być one systematycznie realizowane, w miarę posiadanych przez daną nieruchomość środków na koncie Funduszu Remontowego.

Ustalono, że w budynku przy ul. Brynowskiej 43 w tym roku zostanie wykonana renowacja strefy wejścia do budynku oraz rekultywacja terenu zielonego obok budynku w ramach Zielonego Budżetu Miasta Katowice.

Natomiast w nieruchomości przy ul Gallusa 5 w 2024r. rozważana jest likwidacja bądź remont zsypów oraz dzierżawa terenu od miasta pod utwardzone miejsca postojowe. Dalszy tryb postępowania jednak  będzie uzależniony od wyników, rozprowadzonej wkrótce wśród mieszkańców tego budynku, ankiety na temat zgody na likwidację lub remont zsypów.  

W wizji lokalnej udział wzięli: Józef Sołtysik -przewodniczący Rady Nadzorczej i Dariusz Grajewski -sekretarz Rady Nadzorczej oraz Emilia Wandzik -Jasiok- zastępca prezesa ds. eksploatacji,  a także Piotr Działa-kierownik Administracji Centrum.

Dyżury członków Rady Nadzorczej, podczas których można złożyć wnioski o interwencję lub porozmawiać o bieżących problemach mieszkańców, odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 15.00-16.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni „Górnik” przy ul. Mikołowskiej 125A.