Wybrano zadania do XII edycji Inicjatywy lokalnej w Katowicach.

W ramach kolejnej, 12. edycji miejskiego programu pn. Inicjatywy lokalne wpłynęło 225 wniosków, spośród których 169 otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 miliona zł. Wśród nich znajduje się 11 zadań, które w 2024r zostaną zrealizowane m.in. dla mieszkańców naszej Spółdzielni.

Wnioski o ich wsparcie finansowe z budżetu miejskiego przygotowali społecznicy z naszych rad osiedlowych m.in. Józef Sołtysik, Sylwia Bacia, Beata Kapica-Zając, Jerzy Wydra, Łukasz Hankus a także Norbert Gawlik i Joanna Szalast.

Najwięcej pozytywnie ocenionych pomysłów dotyczy zakresu szeroko pojętej kultury – 81. To zadania takie jak warsztaty muzyczne, warsztaty z dziergania czapek, podtrzymywanie tradycji robótek ręcznych oraz plenerów malarskich w Ligocie. Natomiast 66 zadań będzie dotyczyło edukacji i sportu – to takie inicjatywy jak konkursy poetyckie, lingwistyczne czy historyczne, organizacja pikników rodzinnych, ale też np. uporządkowanie terenów zielonych.

Obok budżetu obywatelskiego, to kolejne narzędzie dofinansowania przez miasto przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców. Różnica polega na tym, że przy realizacji inicjatyw lokalnych mieszkańcy angażują się poprzez pracę społeczną – to konieczny element tej formy współpracy, który jest weryfikowany na etapie oceny wniosków. Niejednokrotnie mieszkańcy wnoszą też wkład rzeczowy, wykorzystując swój sprzęt domowy czy specjalistyczny podczas działań w ramach inicjatywy, a czasem również wkład własny finansowy lub pozyskany z innych źródeł.

Od 2013 r., kiedy po raz pierwszy uruchomiono tę formę współpracy miasta z mieszkańcami, wsparcie w ramach tego programu uzyskało 969 inicjatyw.