Dobro wraca- wesprzyjmy Fundację Rodzin Górniczych

Wzorem ubiegłych lat nasza Spółdzielnia zachęca do przekazania odpisu 1,5% podatku należnego do Urzędu Skarbowego dla Fundacji Rodzin Górniczych.

Ten niewielki gest jest wielkim wsparciem dla tych z nas, którzy z różnych powodów potrzebują pomocy, aby walczyć o swoje zdrowie i życie.

Fundacja Rodzin Górniczych, działająca pod Nr KRS 0000127003, jest jedną z organizacji pożytku publicznego, którym można przekazywać odpis 1,5% podatku.  Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1,5% należnego podatku.

W ciągu 26 lat istnienia Fundacji udało się pozyskać i przekazać na rzecz przeszło 5500 podopiecznych ponad 36 mln złotych. W 2023 roku podobnie jak w latach poprzednich Fundacja przekazywała poszkodowanym przede wszystkim pomoc zapomogową i stypendialną, ale to nie wszystko.

Fundacja jako organizacja non-profit realizuje szereg projektów pomocowych niosąc pomoc rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi, jak również zmagającymi się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Zapewnia swoim podopiecznym pomoc materialną na bieżące wydatki, leki, rehabilitacje, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak również kształcenie dzieci i młodzieży.

W 2023 roku zrealizowano 12 projektów pomocowych na łączną kwotę ponad 450 tys. zł, w tym m.in. projekty obejmujące: dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych, rehabilitacji dla chorych, niepełnosprawnych lub będących w wieku senioralnym podopiecznych, warsztaty edukacyjne dla wdów, zimowisko i wyjazd kolonijny dla sierot górniczych, a na koniec roku pomoc społeczną w okresie zimowo-świątecznym dla najbardziej potrzebujących i paczki świąteczne dla seniorów.

Aby przekazać 1,5% na Fundację Rodzin Górniczych wystarczy wejść na stronę Fundacji https://fundacjafrg.pl lub bezpośrednio na stronę programu https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000127003/ gdzie dostępny jest bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1,5% podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych lub jej podopiecznych.

Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Aby wesprzeć FRG należy wypełnić odpowiednie pola w swoim arkuszu PIT. W przypadku formularza PIT-37 w rubryce 147 należy wpisać Nr KRS 0000127003.

Osoby osiągające wyłącznie dochody z tytułu renty bądź emerytury otrzymujące rozliczenie na formularzu PIT-40A wypełniają tylko jednostronicowe oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku – formularz PIT-OP. Aby Urząd Skarbowy udostępnił Państwa imię, nazwisko i adres do wiadomości Fundacji należy zaznaczyć w formularzu – Wyrażam zgodę.