Pielęgnacja drzew pod nadzorem  architekta krajobrazu.

Na terenie naszych osiedli przeprowadzono pielęgnacyjne cięcia drzew. Choć radykalność tych cięć i obecny wygląd drzew pozbawionych gałęzi, a nawet  dużej części rozrośniętej korony,  może wydawać się nieprawidłowy, to prawda jest inna. Taki zabieg jest wręcz niezbędny aby  wiosną i latem drzewa mogły swobodnie rosnąć i prezentować się w całej okazałości.

Cięcia pozwalające na tzw. prześwietlenie drzew wykonywane są w styczniu na Osiedlu Rolna. Tam  do takiej pielęgnacji zakwalifikowano 64 drzewa m.in. klony, topole, wierzby, jesiony o średnicach od 17 cm do ponad 60 cm. Na  Osiedlu Centrum  między grudniem a styczniem dokonano przycinki 75 drzew m.in. topoli, wierzb, mirabelek, sosen, modrzewi o średnicach od 20 do ponad 60 cm. Natomiast na Osiedlu  Słoneczna przycięcia wymagało ledwie 11 drzew.

Wszelkie  cięcia pielęgnacyjne są wykonywane zgodnie ze zleceniem administracji, często w oparciu o zgłoszenia mieszkańców. Nad prawidłowością  oraz profesjonalnym ich wykonaniem czuwa  i nadzoruje- architekt krajobrazu, pełniąca w Spółdzielni „Górnik” funkcję specjalisty i koordynatora terenów zielonych.  

Nieco inna procedura obowiązuje przy planowanej wycince drzew. Administracje mają obowiązek informowania  o tym fakcie mieszkańców. Taka informacja powinna być umieszczona w tablicy ogłoszeń i wisieć przez 30 dni przed złożeniem wniosku do Urzędu Miasta Katowice celem zgłaszania ewentualnych uwag mieszkańców.