Remont zsypu wyborem mieszkańców

Mieszkańcy nieruchomości przy ul Ligockiej 5,5a i 7a, w ankiecie, większością głosów zdecydowali o remoncie zsypu w budynku przy  Ligockiej 5.

Wcześniej, w wyniku badania technicznego przeprowadzonego specjalną telewizyjną kamerą zdecydowano, że dotychczasowy stan zsypu uniemożliwia jego normalne użytkowanie.

W tej sytuacji część mieszkańców opowiedziała się za likwidacją zsypu lub rozbudową istniejącej wiaty śmietnikowej i dostawieniem dodatkowych pojemników dla mieszkańców tego bloku. Administracja Osiedla „Centrum „przeprowadziła ankietę w tej kwestii, przedstawiając możliwe rozwiązania wraz z kosztami obciążającymi nieruchomość.

Wynik ankiety wskazał brak zainteresowania większości mieszkańców likwidacją zsypu i rozbudową wiaty śmietnikowej.

Po przetargu na prace remontowej wyłoniono wykonawcę, który rozpocznie je w marcu. Trwać będą 40 roboczych dni. W dotychczasowym zsypie wymieniona zostanie rura zsypowa z wywrotkami oraz przeprowadzony remont komórek zsypowych wraz z  komorą zsypową.

Na 53 tego typu urządzeń do usuwania odpadów istniejących w  budynkach Spółdzielni „Górnik” będzie to 13 zsyp wyremontowany w ostatnich latach. Stan technicznych kolejnych jest systematycznie badany przez administracje osiedlowe. Ich ewentualne naprawy planowane będą w kolejnych latach.