Na Kokocińcu kolejne nowoczesne windy  oddano do użytku

W dwóch budynkach na Osiedlu  Kokociniec  przy ul. Kijowskiej 49 oraz Płochy 2, gdzie mieszka ponad 300 osób, pod koniec ubiegłego roku, zamontowano nowe windy.

Nie tylko względy estetyczne były ważne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i ich funkcjonalność. Działają zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.

Warto więc wiedzieć, że:

  • w dźwigu towarowym została powiększona powierzchnia użytkowa kabiny z możliwością jej użytkowania przez 13 osób, kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • istnieje możliwość łączności awaryjnej bezpośrednio ze służbami konserwującymi w razie awarii urządzeń,
  • w przypadku zaniku napięcia dźwigi posiadają funkcję dojazdu do najbliższego przystanku oraz otwarcia drzwi umożliwiając osobom użytkującym opuszczenie kabiny dźwigu,
  • udogodnieniem jest zabudowa automatycznych drzwi umożliwiających bezpośrednie wejście i wyjście z kabiny bez konieczności ręcznego otwierania drzwi,
  • kabiny są wyposażone w systemy monitoringu wizyjnego, które stanowią zabezpieczenie przed aktami wandalizmu.

W 2024 planowana jest wymiana dwóch kolejnych urządzeń dźwigowych w budynku przy ul. Kijowskiej 55.