Komunikat Zarządu w sprawie podziału Administracji „Centrum”

W związku z rozpowszechnianymi, nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi podziału Administracji „Centrum” Zarząd SM „Górnik” informuje:

Administracja ta nie została podzielona na dwie odrębne jednostki. Jedynie, ze względu na jej wielkość i różnorodność zasobów oraz ich rozległą lokalizację, zmieniono zasady obsługi mieszkańców.

Wśród pracowników Administracji „Centrum” wskazane zostały osoby kierujące całością problemów poszczególnych rejonów północ i południe. O przynależności konkretnych budynków do poszczególnych rejonów mieszkańcy zostaną wkrótce powiadomieni poprzez informacje na stronie internetowej oraz wywieszone w gablotach na klatkach schodowych.

 Dotychczasowa wielkość Administracji „Centrum” i skala technicznych, a także budowlanych problemów,  niekorzystnie wyróżniała tę administrację pośród pozostałych ze szkodą dla mieszkańców. Dlatego stanowiska dotychczasowego kierownika administracji i jego zastępcy zamieniono na stanowiska kierowników dwóch rejonów. Te, całkowicie bezkosztowe, działania organizacyjne podyktowane były dążeniem do poprawy jakości i szybkości obsługi mieszkańców.

Kierownikiem Rejonu Południe został Michał Chomacki- mail: tc-pd@smgornik.katowice.pl ,

a kierownikiem Rejonu Północ Karol Motyczyński-  mail: tc-pn@smgornik.katowice.pl

Podkreślamy, że w związku z tą zmianą,  Spółdzielnia „Górnik” nie ponosi żadnych kosztów. Aktualnie nie przewiduje się  też  zatrudniania dodatkowych pracowników. Nie zmienia się również siedziba Administracji „Centrum” przy ul. Wincentego Pola 10.

Nie ma też dalszych planów podziału innych administracji, ani na odrębne jednostki, ani wyodrębniania rejonów. Ich wielkość  bowiem jest znacząco mniejsza, a zabudowa jednorodna i w miarę zwarta.

Apelujemy do osób przekazujących nieprawdziwe informacje w tej sprawie o zaprzestanie dezinformacji.