Przetarg na zawarcie umowy najmu garażu wolnostojącego.

 • Lokalizacja: zespół garażowy przy ul. Zadole 37 w Katowicach,
 • Powierzchnia garażu: 16,50 m2,
 • Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi – 200,00 zł netto (plus podatek VAT 23%).

Garaż można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „ZADOLE” przy ul. Zadole 37 w Katowicach – tel. 32 25 25 400.

Instrukcja postępowania:

 1. Do 11.04.2024 r. – wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł na rachunek Spółdzielni o nr 73 1020 2313 0000 3002 0023 9913 (liczysię data uznania naszego rachunku).
 2. Do 15.04.2024 r. do godziny 12:00 – dostarczanie pisemnych ofert: osobiście lub drogą pocztową na adres ul. Mikołowska 125 A w Katowicach (liczy się data wpłynięcia do Spółdzielni).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę miesięcznego czynszu najmu netto i być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „NAJEM GARAŻU Zadole 37 – Przetarg”.

Do oferty należy dołączyć:

 • wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, druk oferty oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO – do pobrania w Administracji Osiedla „ZADOLE” przy ul. Zadole 37 w Katowicach,
 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku pełnomocnictwa: dokument uprawniający do reprezentowania.
 • 16.04.2024 r. od godziny 10:00 –  rozstrzygnięcie przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej lub przepada w przypadku uchylenia się lub odstąpienia od zawarcia umowy najmu.
 2. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
 3. Informacji szczegółowych udziela Dział ds. Gospodarki Lokalami Użytkowymi – tel.: 32 251 96 71 do 3 wew. 212.