Zabytkowy zegar na Załężu znów odmierza czas

 O uruchomienie repliki zabytkowego zegara na szczycie budynku  dawnego ratusza gminy Załęże przy ulicy Gliwickiej 102 starało się od lat wielu mieszkańców Załęża. Zabiegała o to też Rada Osiedla Załęże Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, która sprawą zainteresowała radnego Katowic Borysa Pronobisa. Dzięki jego staraniom wpisano to przedsięwzięcie do tegorocznego budżetu miasta określając jego koszt na 37 tys. złotych.

Teraz zegar odtworzony na wzór XIX wiecznego poprzednika,  zaczął znów odmierzać czas w dzielnicy Załęże, oczywiście wykorzystując najnowszą technikę. Jego mechanizm jest produkcji włoskiej sterowany radiowo. Przy zmianie czasu będzie się nastawiał automatycznie, a  w przypadku braku prądu również będzie wracał automatycznie do prawidłowej godziny.

Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy stary zegar przestał wybijać godziny. Na zdjęciach archiwalnych widać tylko, że na wieży budynku ratuszowego znajdował się zegar. Niestety z wyjątkiem tego, że posiadał białą lub jasną tarczę i ciemne cyfry nie można było określić dokładniejszego  jego wyglądu. Pozostałe archiwalia także nie pozwalały jednoznacznie stwierdzić, jak  ów zegar wyglądał. Dlatego przy odtwarzaniu wyglądu posiłkowano się wizerunkiem podobnych zegarów elewacyjnych z przełomu okresu 1890-1910r.

 Ozdobny ceglany budynek, podobnie jak całą gminę Załęże,  w 1924 roku włączono do Katowic i od tego czasu mieściły się w nim różne instytucje oraz urzędy, w tym m.in. urząd stanu cywilnego, komisariat policji, stacja matki z dzieckiem czy gabinet dentystyczny. W 2010 roku przy budynku dawnego urzędu została odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 650-lecia pierwszej wzmianki o Załężu.

Obecnie gmach jest w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Swoją siedzibę ma  tu Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.

zdjęcie arch. Konserwator Miejski w Katowicach.