Posprzątaliśmy tereny zielone na Zadolu

Rada Osiedla ZADOLE zorganizowała 13.04.2024 sprzątanie terenów zielonych naszego osiedla . W akcji uczestniczyli mieszkańcy osiedla , członkowie RO ZADOLE oraz przedstawicielka RN SMG Sylwia Bacia .

Zebraliśmy 11 worków śmieci , głównie wiatrołomów . Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w akcji .

Józef Sołtysik

przewodniczący Rady Osiedla „Zadole”