Przetarg nieograniczony wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) przez okres 5 lat lub wymianę wodomierzy indywidualnych oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie wygrała: Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT – Katowice” z siedzibą w Świętochłowicach.

Katowice, 30 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a (dalej Zamawiający lub SMG lub Spółdzielnia) ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) przez okres 5 lat lub wymianę wodomierzy indywidualnych oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.

Całość dokumentu Zawiadomienia znajduje się w załączonym pliku PDF.