Ceny ciepła stale rosną! Zobacz o ile?

Ceny energii cieplnej systematycznie wzrastają. W poniżej przedstawionym zestawieniu zobrazowano wzrost cen w taryfach dostawców ciepła (TAURON Ciepło i Zakład Energetyki Cieplnej) w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy dla poszczególnych nieruchomości w Spółdzielni „Górnik”.
Spółdzielnia nie ma niestety żadnego wpływu na kształtowanie tych cen. Nowe stawki w taryfach proponowane są przez przedsiębiorstwa wywarzające energię i akceptowane przez URE (Urząd Regulacji Energetyki).
Można szacować, że – biorąc pod uwagę wzrost opłat stałych i zmiennych – średni koszt zużytego gigadżula na koniec bieżącego sezonu grzewczego (2020/2021) będzie o ok. 10% wyższy niż w dniu jego rozpoczęcia. Należy jednak pamiętać, że – obok cen – drugim równie ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczny koszt ogrzewania mieszkań są warunki pogodowe i czas trwania sezonu.

O planowanych i już znanych podwyżkach cen innych składników, niezależnych od Spółdzielni , a wpływających na nieuchronny wzrost tzw. opłaty eksploatacyjnej piszemy tu:

Czeka nas seria podwyżek opłat niezależnych od spółdzielni – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” (smgornik.katowice.pl)

foto freepick.com