Nowy konkurs fotograficzny pn. „Małe i duże podróże mieszkańców”

Pomysłodawcy konkursu zapowiadają, że co roku zmieniać się będzie tematyka konkursowych prac w ramach ogólnego i integracyjnego przedsięwzięcia o nazwie „Moje osiedle – moje miejsce”

Organizatorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” oraz Rady Osiedli: Kokociniec, Rolna, Słoneczna, Zadole i Załęże.

Celem tegorocznego konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych podróży – przedstawiając nasze bliższe i dalsze otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy. Oceniana będzie estetyka, pomysłowość, atrakcyjność formy, kolorystyka oraz kontekst przestrzenny nadesłanych fotografii.

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 sierpnia i trwa do 30 września 2023r.

Zgłoszenie uczestnictwa wymaga dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z fotografią:
a) na adres e-mailowy: konkursfotograficznysmgornik@op.pl wpisując w temacie e-maila: Konkurs
fotograficzny 2023 lub
b) listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”, ul. Mikołowska 125A, 40-592
Katowice lub
c) osobiście w siedzibie Administracji na terenie działania której zamieszkuje uczestnik konkursu,
w zamkniętej kopercie z tytułem „Konkurs fotograficzny 2023”.

Wyniki konkursu ogłoszone będą w październiku na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Autorom najlepszych fotografii zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych w wysokości 200 i 150 złotych.