Przetarg nieograniczony na: usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu technicznego budynków i terenów przyległych do budynków, utrzymanie i pielęgnację zieleni, świadczenie usług konserwacyjnych i drobnych robót budowlanych na wybranym terenie w obszarze ul. Brynowskiej w Katowicach zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.