Przetarg na wykonanie: projektu, dostawy, montażu, doprowadzenia zasilania, podłączenia i konfiguracji jednego systemu szlabanu wjazdowego  otwieranego za pomocą systemu połączenia komórkowego w okolicach budynku przy ul. Słonecznej 65 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.