Przetarg nieograniczony na: 1) Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału  zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu. 2) Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotowych i pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane. 3) Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych. 4) Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu. 5) Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej. 6) Uzupełnienie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych. 7) Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad.