Przetarg na usługi związane z doraźnym wywozem odpadów wielkogabarytowych, które nie podlegają odbiorowi przez MPGK z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach