Skip to content

KOMUNIKAT WAŻNY W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ALE W NICH NIE ZAMIESZKUJĄ Począwszy od października 2020 r. do końca marca 2021 r. (z przerwą świąteczno-noworoczną), prowadzona jest akcja wymiany wodomierzy indywidualnych w Państwa lokalach mieszkalnych. Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni na bieżąco publikowane są harmonogramy realizacji tych pracCzytaj Dalej

W związku z dostarczeniem Państwu w ostatnim okresie bardzo dużo dokumentów rozliczeniowych, dotyczących m.in.: kosztów centralnego ogrzewania,- kosztów zużycia wody zimnej,- opłat za wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania, a dla niektórych budynków i mieszkań, także – kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody, wielu spośród Państwa stara się dodzwonić doCzytaj Dalej

Do Państwa skrzynek pocztowych trafiły właśnie druki dotyczące opłaty za podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Odpłatność za podzielniki jest realizowana jednorazowo, w terminie do 30 listopada 2020 r. Koszt brutto jednego podzielnika wynosi 32,40 zł. Na dostarczonym Państwu wydruku widnieje kwota łączna do zapłaty, wynikająca z pomnożenia liczby zainstalowanych podzielników przez cenęCzytaj Dalej

Niecodzienna sytuacja związana z pandemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań – jak funkcjonuje transport publiczny, czy obowiązują kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko.  Odpowiedzi na te i inne pytania zbierane są w jednym miejscu – na specjalnym portalu rządowym, a zakładka ta jest na bieżąco aktualizowana.Czytaj Dalej

Główny Inspektor Sanitarny opublikował  na potrzeby NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 najnowsze informacje i definicje związane z identyfikacją oraz działaniami epidemicznymi wobec osób chorych na COVID-19 lub mających kontakt z osobami zarażonymi. To informacje  istotne dla wszystkich mieszkańców naszych osiedli oraz ich rodzin, a także pracowników Spółdzielni. Warto uważnieCzytaj Dalej

Urząd Miasta Katowice ogłosił specjalny komunikat z informacjami dotyczącymi  sposobu załatwiania najważniejszych spraw dla mieszkańców miasta w tym szczególnym czasie. Druga fala pandemii codziennie powoduje bowiem  znaczny wzrost liczby zachorowań wśród mieszkańców miasta. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach będzie podobne. Dlatego, oprócz  rygorystycznych działań  podjętych  m.in. wCzytaj Dalej

W związku z rozszerzeniem na cały kraj od 10.10.2020r. roku zasad strefy żółtej związanej z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie Mieszkańców i Pracowników, zawiesza bezpośrednią obsługę we wszystkich działach Spółdzielni.Wszelkie dokumenty niezbędne dla Mieszkańców należy składać, w zamkniętej kopercie, do urny postawionejCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” uruchomiła nową wersję systemu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOK) umożliwiającego sprawdzanie finansów swojego mieszkania poprzez stronę internetową lub aplikację w telefonie z dowolnego miejsca na świecie. Można też  nadal  za jego pomocą kontaktować się ze Spółdzielnią. Aplikacja służy przede wszystkim do kontrolowania podstawowych informacji związanych z opłatamiCzytaj Dalej

W poniedziałek, 5 października, trafi do Państwa skrzynek pocztowych nowy numer naszej gazety spółdzielczej. Tym razem ze szczególną uwagą warto przeczytać artykuł pt. ;”Po co nam termomodernizacja”. Inicjuje on kampanię informacyjną, w trakcie której zaprezentujemy korzyści i koszty jakie trzeba ponieść w wyniku niezbędnego, w dzisiejszych czasach, unowocześniania naszych osiedli.Czytaj Dalej

Znane są już wyniki głosowania pierwszej części Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni „Górnik” przeprowadzone na piśmie w dniach 31 sierpnia -3 września 2020r. we wszystkich sześciu osiedlach. Głosowano nad trzema uchwałami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni: sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni w 2019 roku oraz oCzytaj Dalej

Większość Mieszkańców, ulicy Słonecznej, Ściegiennego, Akacjowej, Złotej – Sportowej, Dębowej, czyul. Widok – Dobra twierdzą: perfekcyjne miejsce nawet na przeżycie całego życia. Nasi Mieszkańcy argumentują swój wybór idealną lokalizacją – bliskością ośrodków kulturalnych takich jak NOSPR, Spodek, Centrum Kultury, Wesołe Miasteczko, ZOO, i. t. d. Często w naszych rozmowach mówiąCzytaj Dalej