Skip to content

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną skierowaną do emerytów i rencistów dotyczącą rozliczania podatku dochodowego PIT za 2020 r. Dla osób, które otrzymały z ZUS-u PIT -40 A i PIT-11A Ministerstwo opublikowało specjalną instrukcję, która zamieszczamy poniżej. Dodatkowe informacje można uzyskać w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach tel.: +48 32 35Czytaj Dalej

Po tym jak od lutego na Osiedlu Słoneczna wprowadzono Strefę Kontrolowanego Parkowania, na wniosek mieszkańców, przy wjeździe do nieruchomości przy dwóch ulicach od 5 maja zostaną zamontowane szlabany.Dotyczyć to będzie budynków przy ulicy Złotej 35-39 i 41a-4 3a , Sportowej 36,36a,36b oraz nieruchomości o numerze 314. Z informacji i skargCzytaj Dalej

Do Państwa skrzynek pocztowych powinien już dotrzeć najnowszy numer naszej spółdzielczej gazety. Gdyby z jakiś powodów nie udało się otrzymać tego egzemplarza prosimy o zwrócenie się do kierowników administracji. Warto w tym numerze zwrócić szczególna uwagę na teksty dotyczące przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii remontowej i planów Spółdzielni na najbliższeCzytaj Dalej

Z uwagi na prowadzoną aktualnie wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, uchwałą nr 2 z dnia 11.01.2021 r. podjęła decyzję o jednorazowym wydłużeniu terminu dostarczenia użytkownikom lokali mieszkalnych indywidualnych rozliczeń z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków, za okres od 01.08.2020 do 31.01.2021r. Rozliczenie zaCzytaj Dalej

Od października 2020 r. do końca marca 2021 r., prowadzona jest akcja wymiany wodomierzy indywidualnych w Państwa lokalach mieszkalnych. Koszt wymiany wodomierzy Koszt wymiany wodomierzy (i modułów radiowych), w wysokości 108 zł brutto za każdy wodomierz, zostanie podzielony na 5 rocznych rat. Pierwszą ratę (28 zł/szt.) zapłacą Państwo w 2021 roku, na specjalny numerCzytaj Dalej

KOMUNIKAT WAŻNY W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ LOKALE MIESZKALNE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ALE W NICH NIE ZAMIESZKUJĄ Począwszy od października 2020 r. do końca marca 2021 r. (z przerwą świąteczno-noworoczną), prowadzona jest akcja wymiany wodomierzy indywidualnych w Państwa lokalach mieszkalnych. Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni na bieżąco publikowane są harmonogramy realizacji tych pracCzytaj Dalej

W związku z dostarczeniem Państwu w ostatnim okresie bardzo dużo dokumentów rozliczeniowych, dotyczących m.in.: kosztów centralnego ogrzewania,- kosztów zużycia wody zimnej,- opłat za wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania, a dla niektórych budynków i mieszkań, także – kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody, wielu spośród Państwa stara się dodzwonić doCzytaj Dalej

Do Państwa skrzynek pocztowych trafiły właśnie druki dotyczące opłaty za podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Odpłatność za podzielniki jest realizowana jednorazowo, w terminie do 30 listopada 2020 r. Koszt brutto jednego podzielnika wynosi 32,40 zł. Na dostarczonym Państwu wydruku widnieje kwota łączna do zapłaty, wynikająca z pomnożenia liczby zainstalowanych podzielników przez cenęCzytaj Dalej

Niecodzienna sytuacja związana z pandemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań – jak funkcjonuje transport publiczny, czy obowiązują kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko.  Odpowiedzi na te i inne pytania zbierane są w jednym miejscu – na specjalnym portalu rządowym, a zakładka ta jest na bieżąco aktualizowana.Czytaj Dalej